Vietnamnet Video

Hàng nghìn người đổ về Lễ hội Chiến thắng Ngọc Hồi – Đống Đa