Vietnamnet Video

Xếp hàng 30 phút chỉ để ăn một bát bún ngan tại Hà Nội