Vietnamnet Video

Smartphone phát nổ bốc khói mù mịt trên bàn làm việc