Vietnamnet Video

Những ngôi nhà xây lắp tự động chỉ trong 10 phút