Vietnamnet Video

Cốc Cốc bị tố 'đọc trộm' tin nhắn, tập đoàn ZTE đối mặt thảm hoạ