Vietnamnet Video

Cô giáo chủ nhiệm chế ca khúc 'Người hãy ôn thi đi' nhắc học sinh ôn thi