Vietnamnet Video

2 ô tô kẹp 1 "ninja", dân mạng tranh cãi kịch liệt