Vietnamnet Video

Thanh niên ngã lộn cổ khi biểu diễn xe máy