Vietnamnet Video

Tấm gỗ từ trên trời rơi xuống, hạ gục người đi xe máy