Vietnamnet Video

Mới đầu năm 2018, giới trẻ châu Á đã 'ra mắt' các trào lưu lạ