Vietnamnet Video

Thấy ống kính camera, anh chàng cơ bắp liền tạo dáng thách thức cả thế giới