Công ty Ý giới thiệu taxi bay biến hình của thì tương lai

Hệ thống taxi biến hình mang tên Pop.Up sử dụng động cơ điện có tầm hoạt động 100 km, vừa đi được trên mặt đất vừa có thể bay.Theo Dailymail

Xem Thêm >>

Xem Thêm >>