Bé gái biểu diễn vũ điệu trên dây

Một bé gái cho thấy khả năng giữ thăng bằng trên dây tuyệt vời khi em có thể thoải mái chân trần nhảy trên dây chỉ với một cây sào trên tay.


Xem Thêm >>

Xem Thêm >>