VIETNAMNET TV

Động đất mạnh ở Osaka, Nhật Bản: Ít nhất 3 người chết